Globaal medisch dossier

Je kan aan een erkende huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden.

Inhoud

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:

  • medische voorgeschiedenis
  • geneesmiddelengebruik
  • behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners